🥁 Spill slagverk-rytmer

Introduksjon

Dette er et kurs hvor du lærer å lese og bruke noteskrift. Det er ikke et kurs i å spille slagverk (eller andre instrumenter). Hensikten er å prøve å forstå sammenhengen mellom noteskriften og det du hører. Derfor må du studere notene godt og finne reglene som gjelder når notene viser hvordan små og større biter av musikken skal spilles.

slagverkbilde

Hvis du likevel er så heldig å disponere et slagverk eller noe som kan etterlikne et slagverk, er det jo flott. Det er en stor fordel å kunne gjøre alle øvingene og oppgavene på ordentlige instrumenter.

Hvis du ikke har et helt slagverk i nærheten, kan du jo prøve med et par trommestikker og finne noe i nærheten som du kan slå på. Ei bøtte, en kasse, ei fjøl osv. er fine ting å utforske. Morsomt og utfordrende blir det – uansett hvordan du løser dette.

Det aller viktigste er at du opplever fremgang og mestring når du øver.

Til slutt i kapitlet vil du gjøre en teoretisk test og lyttetest. I tillegg er det en egenvurdering (avstemning).

Lykke til med grunnleggende øvinger hvor du leser noter og spiller noen slagverk-rytmer!


🎶 NESTE

🎶 TILBAKE 


LOGO1