🥁 Takt, rytme og noteverdier

🎶 NESTE

I dette avsnittet får lære deg hvilken sammenheng det er mellom noteverdier og takt. Vi kan bruke ulike noteverdier for å lage rytmer. Rytmer handler om at vi setter sammen noter og pauser, og notene og og pausene har forskjellig verdi og hastighet.

Vi snakker også om at toner kan ha en lengde eller varighet. Da er det en sak til som spiller inn, og det er tempo. Tempo betyr hastighet.

Noter med små verdier kan ha kort varighet eller de fyller en mindre del av en takt enn noter med større verdi. Noter med høy verdi kan ha lengre varighet enn de med kortere. Men alt dette avhenger av hvilket tempo det skal være.

En takt inneholder noter og pauser. Hver tone eller pause i takten har bestemte verdier. Den sammenlagte verdien for notene og pausene fyller takten akkurat.

🎶 NESTE

Nå høres dette ut som matematikk, og det er helt korrekt. Noteverdier er et matematisk system. Vi kommer tilbake til det på neste side. Før vi ser på noteskrivinga, er det kanskje greit å få tak på hva begrepene står for:

Begrep Forklaring
takt Det som er mellom to taktstreker
taktart Sier hvor stor den sammenlagte verdien av noter og pauser i takten er.
Når vi spiller en bestemt taktart følger vi pulsen i musikken, og den første tonen i hver takt har som regel mest trykk eller betoning.
Taktarter kan hete for eksempel tre firedels takt, seks åttedels takt.
I tre firedels takt teller vi 3 firedelsnoter i hver takt.
I seks åttedels takt teller vi 6 åttedelsnoter i hver takt.
rytme Rekkefølgen på noter og pauser med ulik verdi
note Det vi spiller og som representerer en lyd
pause Pausen har en verdi, men er lydløs.
Sammen med noter fyller den takten så det blir riktig verdi til sammen.
noteverdi Korte og lange toner har ulik noteverdi. Med samme tempo spilles noter med liten verdi hurtigere enn noter med større verdi.
takt Det som er mellom to taktstreker.
En takt har en bestemt taktart som sier hvor stor de samlete noteverdiene skal være.
tempo Hastighet. Vi angir tempo i taktslag per minutt.
Taktslag kaller vi også for puls.
betoning eller trykk Betoningen har sammenheng med taktarten.
Den første tonen i hver takt har som regel mest trykk. Da får vi en følelse av framdrift.
Når vi teller til tre i en takt, så får nr 1 mest trykk, mens nr 2 og 3 får lettere trykk.
taktslag kalles også puls. I en tre firedels takt teller vi til tre; det er 3 taktslag. I andre taktarter kan vi for eksempel telle til to eller fire, avhengig av hva taktarten er. Taktslag kalles også grunnrytme.

🎶 NESTE

🎶 TILBAKE


LOGO1