🥁 Vi spiller rytmer

Introduksjon

Dette er et kurs hvor du lærer å lese og bruke noteskrift. Det er ikke et kurs i å spille på instrumenter. Hensikten er å prøve å forstå sammenhengen mellom noteskriften og det du hører. Derfor må du studere notene godt og finne reglene som gjelder når notene viser hvordan små og større biter av musikken skal spilles.

Til slutt i kapitlet vil du gjøre en teoretisk test og lyttetest. I tillegg er det en egenvurdering (avstemning)

Metronome-04-june
En metronom spiller alle taktslagene jevnt og kan stilles inn på ulike tempo.

Spill sammen med metronomen. Bruk pekefingeren, en blyant eller tramp med foten.

Tempoet du har nå er på 132 slag per minutt (M.M. 132 )

Inne i kurset har de fleste eksemplene tempo på 80 eller 98.


🎶 NESTE


LOGO1