🥁 Takt, rytme og noteverdier – 1

Her er det angitt fire firedelstakt: fifrefiredelstakt-uetn-gnokkel

Vi teller 1 – 2 – 3 – 4 i hver takt. Da teller vi pulsen eller grunnrytmen.

En takt er det som er mellom to taktstreker.
En 4/4 takt kan inneholde 4 firedelsnoter:
4-4-takt-uten-gnokkel

Spill firedelsnotene! (Takten spilles 7 ganger).

Brøkregning:
En firedelsnote har verdien 1/4.

Takten inneholder da 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4. Det blir i alt 4/4.
firedelsnote_blaa pluss firedelsnote_blaa pluss firedelsnote_blaa pluss  firedelsnote_blaa er lik  4/4.


🎶 NESTE

🎶 TILBAKE


LOGO1