🥁 Takt, rytme og noteverdier – 4

Lær deg om noteverdier og rytmer

2 firedelsnoter har samme verdi som 1 halvnote:

firedelsnote_blaafiredelsnote_blaa   =   halvnote_blaa

Og 4 firedelsnoter har samme verdi som 2 halvnoter eller 1 helnote:

firedelsnote_blaafiredelsnote_blaafiredelsnote_blaafiredelsnote_blaa   =   halvnote_blaahalvnote_blaa   =   helnote_blaa

🎶 NESTE


🎶 TILBAKE


LOGO1