📘 Pedagogisk bakgrunn for musikk-kurset «Noteknekkeren»

Bakgrunnen for dette kurset er forklaringer på hvordan barn forholder seg til det å lese noter.

Problemet er at de som skal bruke noter som et hjelpemiddel ikke er bevisste nok på strategiene de bruker.
Det er det samme som i leseopplæringa. «Dette er en A, dette er en B. Nå kan du lese!»  Utgangspunktet for å lese er der, men du mangler en fremgangsmåte eller strategi.

Når man lærer å bruke noter i musikk, må man forholde seg aktivt til de musikalske elementene som notene representerer.
Musikk-kurset Noteknekkeren baserer seg på ideer fra forskningen til  Hilde Blix ved Musikkonservatoriet, UiT.  Sitat fra nettsiden:

«- Man trenger saktens ikke lære noter for å bli en bra musiker, men notene er et nyttig redskap for å huske, lagre og kommunisere musikk, sier Hilde Blix ved Musikkonservatoriet, UiT. 
– Noter er vanskelige å forholde seg til både for elever og lærere. For noen er noter forbundet med pugging i stedet for musikkopplevelser, og mange musikklærere føler at undervisning i noteskrift kan være til hinder for gehøret, forteller hun.»

Den grunnleggende ideen på Noteknekkeren er at man forholder seg aktivt til det som notene representerer, nemlig et hørbart uttrykk. Notene representerer lyd på en organisert måte.

Ved Universitet i Stavanger har Julia Katarzyna Leikvoll gått enda nærmere inn på problemet. Hun har forsket på om prinsipper fra grunnskolens leseopplæring kan hjelpe nybegynnere til å mestre notelesing.

Les mer om dette på på nettsiden til UiS. Hun sier at «Barn lærer noter best gjennom å øve og repetere, i kombinasjon med å lære melodier, grep og noter utenat.» Sitat fra artikkelen:

«Leikvoll etterlyser skriving, og forståelse for harmoniske forbindelser mellom grupper av noter som et slags stillas et stykke bygges på, og som kan kjennes igjen som meningsbærende helheter når du leser og spiller ukjent musikk. ( … )
– Lærer du deg disse reglene, blir lesingen mer meningsfull. Du ser helheter og tenker harmonikk og ikke note for note, sier forskeren.
«

Grunnlaget for kurset er at du skal øve deg å å se de enkelte delene av notebildet og tolke det som om det var vanlig skrift.

Du skal kunne lese musikk ut av notebildet. Musikk består av mange små og større deler. Å kunne avkode eller tolke disse delene hjelper deg til å forstå hvordan musikken kan utføres. Dermed kan du kan også ta deg fram på egen hånd når du har notemateriale for hånden.

Det er flott å herme etter musikere og sangere. Det er også viktig å improvisere (finne på mens du spiller).

Å lytte til musikk er like viktig som å spille den. Lytting er en fin måte å lære på; lyttinga tvinger deg til å huske. Akkurat på samme måte som vi lærer å lese bokstaver, ord og setninger.

Dette kurset har to hovedmål:

  1. Lære å lese enkle notebilder
  2. Spille enkle rytmer og melodier

 

08.04.2018
Terje Årlie

WordItOut-word-cloud-2865711